Wine Tour 2016

Wine Tour 2016

Alumni enjoying wine on the 2016 wine tour

Image: Penn State Behrend